Reportaž

  15-05-2022

  Zenanyň sesi — zeminiň sesi

  Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy mynasybetli Söwda-senagat edarasynda sergi gurnaldy. Sergä gymmatlyklar toplumyny görkezýänleriň 50-si gatnaşyp, olardan 6-sy…
  14-05-2022

  Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!

  Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda merkezi açyldy. 10 sany söwda nokadyny öz içine alýan bu söwda merkezi paýtagtymyzyň…
  06-05-2022

  Bizde şeýle ýigitler bar…

  Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň zehinli talyp ýigitleriniň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly…
  06-05-2022

  Modanyň ajaýyp gijesi (fotogalereýa)

  «MET Gala 2022»-den pursatlar
  22-04-2022

  Bedewleriň kişňemesi — bagtyň owazy (fotogalereýa)

  Balkan welaýatynda geçirilen Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çärelerden söz açýan fotosuratlary dykgatyňyza hödürleýäris.   Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.
  19-04-2022

  Sergiden wideo reportaž

  Şu gezekki sergä ýurdumyzyň hususyýetçileriniň 200-den gowragy öz diwarlyklary bilen gatnaşdy. Sergide döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan kärhanalarda öndürilýän köp görnüşli senagat…
  13-04-2022

  Telekeçilik: sepgitler, şanly menziller (fotogalereýa)

  Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.
  08-04-2022

  Welosiped — bagtyň simwoly (fotogalereýa)

  Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.
  21-03-2022

  Wah, ýöne bu bahar çeniň-çakyň däl (fotogalereýa)

  Surata düşüren Hasan MAGADOW.
  02-03-2022

  Bahar. Gözellik. Tebigat. Sungat. (fotogalereýa)

  Söwda-senagat edarasynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp «Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy» atly halkara maslahatyň we serginiň öz işine başlandygy hakda habar…
  Başa dön tuşu