Reportaž

  15-10-2023

  Dünýäniň iň uly LED sferasy (foto)

  ABŞ-nyň Newada ştatynda syýahatçylygyň merkezi bolan Las Wegasdaky Wenesiýa şypahanasynda ýerleşýän dünýäniň iň uly LED sferasy bolan MSG Sphere atly…
  03-10-2023

  Güýz ýapraklary + sungat eserleri

  «TürkmenGazet».
  16-08-2023

  Mekdep bazarlary: baha amatly, hil gowy, görnüş köp

  Satylýan önümleriň köpdürlüligi, hili, bahalarynyň elýeterliligi bada-bat ünsüňi çekýär. Ir ertirden tä öýläne çenli göçme söwda nokatlarynyň alyjysy özüne ýetik.…
  11-08-2023

  Teatr dünýäsiniň jadyly möwsümi

  Teatr sungatyny halaýanlar üçin ýakymly bir waka — teatr möwsümi başlandy. «Toýumyza gel, toýumyza» («Toýda saňa garaşýaryn») — şeýle özüne…
  26-07-2023

  Tebigatyň jadyly we janly dünýäsine syýahat (fotogalareýa)

  Janly tebigatyň milli muzeýi 40 gektardan ybaratdyr. Bu ýerde üç müňden gowrak süýdemdirijiler, guşlar, süýrenijiler, balyklar we deňizde ýaşaýan beýleki…
  16-07-2023

  «Ýapon bagy» — bir pasylda dört reňk (fotogalereýa)

  Dürli reňkdäki agaçlary, ösümlikleri we balyklary öz içine alýan «Ýapon bagy» tebigy gözelligi bilen hemmeleri geň galdyrýar. Türkiýäniň Kaman etrabynda…

  Sagdyn durmuş

  • Ukynyň saglyga täsiri

   Wagtly-wagtynda ukyny almak adam saglygy üçin örän möhümdir. Hünärmenler ukynyň adamyň diňe…

  • Gündelik tämizlik endikleri

   Islendik zady, ýagşy endigi ýaş wagtyň öwrenmek has ýeňil bolýar. Bu gündelik…

  • Jana melhem mineral suwy

   «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hem şypahanalary täzeden dikeltmekdir. Şeýle şypahanalaryň…

  Başa dön tuşu
  error: TürkmenGazet.com