Reportaž

  25-06-2022

  Bir toý tutduk…

  Ýurdumyzyň Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi dowam edýär. Maksatnamalaýyn çäreler mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar. Her bir çärä teswirleme bermezden, hepdeligiñ pursatlaryna…
  16-06-2022

  «ÝEDIDOGAN NUR» — önümleriň daşky bezegi

  «Ýedidogan Nur» hojalyk jemgyýeti 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Ol polipropilenden çeýe gaplama örtükleriniň ýüzüne rotograwýur usuly bilen çap etmek görnüşindäki önümçilik…
  31-05-2022

  Nepislik + gözellik

  Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi. Oňa we baýramçylyk mynasybetli geçirilen Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň «Arşyň nepisligi…
  26-05-2022

  Ýaşlygyň nurana baýramy

  Habar berşimiz ýaly, 25-nji maýda uçu­rym­lar mek­dep bi­len, mu­gal­lym­la­ry bi­len hoş­laş­dy­lar, mu­gal­lym­la­ra hem-de ene-ata­la­ra ho­şal­lyk bil­dir­di­ler, tä­ze okuw ýy­lyn­da mek­de­biň…
  25-05-2022

  Aşgabadym – yşk abadym gülleýär

  Aşgabat monumentinde geçirilen baýramçylyk konsertinden pursatlara tomaşa etmäge çagyrýarys! «TürkmenGazet».
  19-05-2022

  Şowhunly konsert joşgun bagyşlady

  18-nji maýda “Aşgabat” aýdym-saz merkezinde guralan ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň üstüni…
  15-05-2022

  Zenanyň sesi — zeminiň sesi

  Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy mynasybetli Söwda-senagat edarasynda sergi gurnaldy. Sergä gymmatlyklar toplumyny görkezýänleriň 50-si gatnaşyp, olardan 6-sy…
  14-05-2022

  Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!

  Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda merkezi açyldy. 10 sany söwda nokadyny öz içine alýan bu söwda merkezi paýtagtymyzyň…
  06-05-2022

  Bizde şeýle ýigitler bar…

  Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň zehinli talyp ýigitleriniň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly…
  Başa dön tuşu
  error: TürkmenGazet.com