Reportaž

  15-10-2023

  Dünýäniň iň uly LED sferasy (foto)

  ABŞ-nyň Newada ştatynda syýahatçylygyň merkezi bolan Las Wegasdaky Wenesiýa şypahanasynda ýerleşýän dünýäniň iň uly LED sferasy bolan MSG Sphere atly…
  03-10-2023

  Güýz ýapraklary + sungat eserleri

  «TürkmenGazet».
  16-08-2023

  Mekdep bazarlary: baha amatly, hil gowy, görnüş köp

  Satylýan önümleriň köpdürlüligi, hili, bahalarynyň elýeterliligi bada-bat ünsüňi çekýär. Ir ertirden tä öýläne çenli göçme söwda nokatlarynyň alyjysy özüne ýetik.…
  11-08-2023

  Teatr dünýäsiniň jadyly möwsümi

  Teatr sungatyny halaýanlar üçin ýakymly bir waka — teatr möwsümi başlandy. «Toýumyza gel, toýumyza» («Toýda saňa garaşýaryn») — şeýle özüne…
  26-07-2023

  Tebigatyň jadyly we janly dünýäsine syýahat (fotogalareýa)

  Janly tebigatyň milli muzeýi 40 gektardan ybaratdyr. Bu ýerde üç müňden gowrak süýdemdirijiler, guşlar, süýrenijiler, balyklar we deňizde ýaşaýan beýleki…
  16-07-2023

  «Ýapon bagy» — bir pasylda dört reňk (fotogalereýa)

  Dürli reňkdäki agaçlary, ösümlikleri we balyklary öz içine alýan «Ýapon bagy» tebigy gözelligi bilen hemmeleri geň galdyrýar. Türkiýäniň Kaman etrabynda…

  Sagdyn durmuş

  Başa dön tuşu
  error: TürkmenGazet.com