Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ýurdumyzyň sebitlerinde täze metjitler gurlar

04-05-2022 / 5051

Bu barada 3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda teklip edildi.

Welaýat häkimleri ilatyň haýyşyny nazara alyp, sebitlerde metjitleri hem-de olaryň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýlary gurmak baradaky teklipler bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi.

Şeýlelikde, Ahal welaýatynyň Änew şäherinde, Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda, Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Şatlyk şäherinde täze metjitleri we sadaka jaýlaryny gurmak teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow munuň sogap işleriň biridigini nygtamak bilen, bu teklipleri makullady hem-de halkyň islegine görä bu babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com