Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
ReportažSlider

Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!

Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda merkezi açyldy. 10 sany söwda nokadyny öz içine alýan bu söwda merkezi paýtagtymyzyň Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda, onuň Baba Annanow köçesi bilen çatrygynyň golaýynda ýerleşýär.

«ADT», «Altyn asyr», «TG aýakgap», «Nusaý», «Bürgüt», «Merw», «Gala», «Ýeňiş», «Bahar», «Bedew» diýip atlandyrylan söwda dükanlarynda ýokary hilli harytlar amatly bahadan müşderilere hödürlenýär.

Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu