Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ýazda gyş…

Diýarymyzda gar ýagýar. Bu täsinlik. Çünki ýaz paslynda garyň ýagmagy biziň üçin bir täzelik.

Gar çagalardan başlap, ululara çenli, ählimiz üçin jemlenmek, bilelikde wagt geçirmek üçin sebäp.

Han-ha köçämizde çagalar gar adamyny ýasaýar, kimi bu täsin gözelligi surata alýar, kimi bolsa, garda ýöremegiň hezilini duýup ýör.

Umuman gar, aklyk adamda ajaýyp duýgulary oýarýar.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com