Wagtyňy gyzykly geçir

MAKUL SÖZ TAP Nädip oýnamaly? Aşakda berilen sözleri bölejigiň içindäki harplardan düzmeli.Munyň üçin diňe tapylan sözüň baş harpyna we soň harpyna basmagymyz ýeterlidir.Makul Sözlük tarapyndan hödürlendi.  
Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}