Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistan —ÝHHG: hyzmatdaşlyga 30 ýyl

7-nji iýulda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmenistan we ÝHHG: üstünlikli hyzmatdaşlyga 30 ýyl» ady bilen maslahat geçirildi.

Maslahat ýurdumyzyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllyk şanly senesine bagyşlandy. Daşary ýurtly bilermenleriň hem gatnaşmagynda utgaşykly görnüşde geçirilen maslahatda howpsuzlygyň üç ölçegi boýunça bilelikde ýerine ýetirilen işlere, durmuşa geçirilen taslamalara, geljekde öňde durýan wezipelere degişli çykyşlara giň orun berildi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com