Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSport

Türkmen türgenleri Aziýanyň çempionatynda 15 medal gazandy

26-05-2022 / 5034

Alyş göreşi boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy ýurdumyzda bellenilýän goşa baýrama — Aşgabat şäheriniň gününe we «Soňky jaň» dabarasyna halkara derejedäki üstünlikleri bilen sowgatly geldi, diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Türkmen pälwanlary Gyrgyzystanyň Oş şäherinde geçirilen Aziýanyň çempionatynda medallaryň 15-sine mynasyp boldular. Göreşiň bu görnüşiniň erkin usulynda bolsa türkmen pälwanlary toparlaýyn birinji orny eýelediler.

Yklym çempionatynyň ilkinji gününde nusgawy usuldaky ýaryşlar geçirildi. Bu ýaryşlarda biziň ildeşlerimiz medallaryň 8-sini eýelediler. Olaryň üçüsi altyn, ýene şonçasy kümüş, ikisi bolsa bürünç medallardyr.

Ýeri gelende aýtsak, alyş göreşi boýunça Aziýanyň çempionatyna 14 döwletden 300-den gowrak türgen gatnaşdy. Olaryň 12-si türkmenistanly türgenlerdir. Pälwanlarymyzyň gazanan bu üstünligi türkmen sportunyň halkara giňişlikdäki abraýyna abraý goşdy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com