Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Turin şäherinde «Ýewrowideniýe-2022» başlady

Ýer ýüzündäki 41 ýurduň gatnaşmagynda geçiriljek «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi öz işine başlady. Bäsleşigiň bu ýylky tapgyry bolsa  Italiýanyň Turin şäherinde geçirilýär.

«Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi 3 gün dowam eder. Ýagny birinji ýarym final 2022-nji ýylyň 10-njy maýynda, ikinji ýarym final 12-nji maýda, final tapgyry bolsa 14-nji maýda geçiriler.

Bäsleşige haýsy ýurtlar gatnaşýar?

Bäsleşige jemi 41 ýurt gatnaşar. Olar: Albaniýa, Awstraliýa, Ermenistan, Awstriýa, Belgiýa, Bolgariýa, Horwatiýa, Günorta Kipr, Çehiýa, Daniýa, Estoniýa, Finlýandiýa, Fransiýa, Jorjiýa, Germaniýa, Gresiýa, Islandiýa, Irlandiýa, Ysraýyl, Italiýa, Latwiýa, Litwa, Malta, Moldowa, Çernogoriýa , Gollandiýa, Demirgazyk Makedoniýa, Norwegiýa, Polşa, Portugaliýa, Rumyniýa, San Marino, Serbiýa, Sloweniýa, Ispaniýa, Şwesiýa, Şweýsariýa, Ukraina hem-de Angliýa.

Eger-de siz hem bäsleşige tomaşa etmek isleseňiz, onda Ýewrowideniýäniň «Youtube» hasabynda göni ýaýlymda görüp bilersiňiz!

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu