Ýokary okuw jaýlary

Habarlar

Güniň täzeligi: Ýokary okuw jaýlarynda täze hünärleriň 32-si açyldy

2021-2022-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 12-sinde täze hünärleriň 32-si açylyp, eýýäm 12-nji iýuldan täze ugurlar boýunça-da dalaşgärlige kabul…

...
Habarlar

(MAGISTRATURA) TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň aşakdaky ugurlar boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan…

...
Habarlar

DALAŞGÄRLER ÜÇIN: RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILJEK ÝERLERI BARADA MAGLUMAT

AŞGABAT ŞÄHERINDE WE WELAÝATLARDA Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat   MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI…

...
Habarlar

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär Hukuk…

...
Habarlar

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2021-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 12 —…

...
Habarlar

Üns beriň: Okuwa kabul edişlik!

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY  2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy)…

...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com