ýaşlyk

 • Göwün küýsegi

  Ýaşlygyňyzy aýaň!

  Ýaşlyk ― ynsanyň geljek üçin topraga tohum sepýän bahar pasly. Ý.B.KNÝAZIN. * * * Ýaşlyk edermenlik döwrüdir. A .S.PUŞKIN. *…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Beýik döwrüň ganatly ýaşlary

  Ýaşlyk adamyň iň uly mümkinçiligidir. Bu döwürde her bir ynsan ylym-bilim ýoluna düşýär, öz ruhy dünýäsini baýlaşdyrýar, aňyny kämilleşdirýär. Bilim…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  «Ýaşlyk melheminiň» synagy

  Internet çeşmelerinde habar berlişine görä, ýaş plazma ganlaryny guýmaklygyň üsti bilen belli bir derejedäki ýaş syrkawlyklary ýeňip geçmek bolar, diýip…

  ...
 • Slider

  Ýaşlyk buýsanjy

  Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna aýratyn uly ähmiýet berilýär. Munuň özi biz —  ýaşlarda döwletli döwrümize bolan…

  ...
 • Slider

  Ýaşlaryň kämillik mekdebi

  Türkmeniň ruhy-ahlak, ynsanperwerlik häsiýetlerine ýugrulyp döredilen milli gymmatlyklarymyz Watany, keremli topragy, gözel tebigaty, eziz halky, ata-enäni söýmek, doganlyk mertebesi, goňşuçylyk,…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Islendik ýurduň geljegi — ýaşlarda

  Islendik ýurduň geljegini görmek isleseň, onuň ýaş neslini tanamak ýeterlikdir. Çünki her bir täze nesil öz ýurdunyň ösüşi, güýç-kuwwatydyr. Şonuň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com