Ýaş alymlar

 • Habarlar

  Ýaş alymlary sylaglamak dabarasy boldy

  12-nji iýunda Oguz han adyn­da­ky In­že­ner-teh­no­lo­gi­ýa­lar uni­wer­si­te­tin­de ýaş­la­ryň ara­syn­da yl­my iş­ler bo­ýun­ça yg­lan edi­len bäs­le­şi­giň ýe­ňi­ji­le­ri­ni sy­lag­la­mak da­ba­ra­sy bol­dy. Da­ba­ra­…

  ...
 • Slider

  Bagta sary ýol

  Ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we medeni ösüşiniň binýady bolup durýar. Ylym-bilim bagta sary barýan ýollaryň çelgisidir, röwşen…

  ...
 • Söz içinde gelin-gyzlar bolanda...

  Döwrebap nesil

    Ylmy-önümçilik merkezinde ýaş alym gelin-gyzlar bilen söhbetdeş bolduk. Laçyn Annaýewa, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby — Häzirki…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com