ýakymly

 • Siziň üçin...

  24 sagatlyk galyjy emeli atyr

  Bu atyryň taýýarlanylyşy barada degişli internet çeşmesinde ýerleşdirilen maglumatlary terjime edip, dykgatyňyza ýetirýäris. Gerekli zatlar: kiçiräk gap; wazelin; ulanýan atyryňyz.…

  ...
 • Psihologiýa

  Ynsan göwni söz bilen dikelýär

  Il arasynda «Göz-öwülýä, söz-keramat» diýen ýörgünli aýtgy bar.  Söz ynsan ruhuna täsir edýän keramatlaryň biri hasap edilýär. Sözüň gadyr-gymmaty, hümmeti…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com