tykwa sok

  • Sagdyn durmuş

    Kädi şiresiniň peýdasy

    Kädiniň peýdaly taraplary göz öňünde tutulyp, ony «tebigy dermanhana» ýa-da «tebigatyň ammary» diýip hem atlandyrýarlar. Kädiniň şiresiniň saglyga peýdasy örän…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com