Türkmen telewideniýasy

 • Habarlar

  KHBS bilen bagly gol çekilen resminamalar

  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,…

  ...
 • Habarlar

  Ak şähere görk paýlaýan bina

  Gözel ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat Türkmenistanyň Prezidentiniň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, düýpli özgerişlere eýe boldy. Gysga wagtyň içinde dünýäde deňi-taýy bolmadyk binalaryň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com