Tahýa

 • Blog

  Zenan zehininiň jadylaýjy gudraty

  Halkymyzyň medeni mirasy özüniň köp öwüşginliligi bilen tapawutlanýar. Göreniňde gözüňi gamaşdyrýan gözellikleriň ençemesi mährem zenanlarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň zehininden, yhlasly zähmetinden kemala…

  ...
 • Habarlar

  Akgaýma tahýanyň taryhy

  Biziň tarypyna söz ýetmez milli mirasymyz bar. Şol mirasymyz barada aýtsak ene – mamalarmyzdan nesilden – nesile geçip gelýän, türkmen…

  ...
Başa dön tuşu