sowgat

 • Göwün küýsegi

  Öz günümiz

  Geliň, bir hakykaty elimizi ýüregimiziň üstünde goýup, boýun alalyň! Günüň dowamynda maşgalamyz, ýakynlarymyz, öýümiz, işimiz üçin bir topar topar iş…

  ...
 • Slider

  Halkara sowgat güni

  Beýik Britaniýada Sowgat güni 26-njy dekabrda — Roždestwodan bir gün soň bellenilýär. Sowgat güni — resmi dynç güni. Bu bolsa…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com