saýtlar

 • Göwün küýsegi

  Ýürekdeşleri ýitirmäň

  (Şahyrana oýlanma) Sen meniň çagalyk dostumam däl, klasdaşymam, kursdaşymam däl, obadaşymam.  Hatda işdeşimem däl sen.  Ýakyn-u-uzak garyndaşlygymyzam ýok. Saý-sebäp bilen…

  ...
 • Blog

  Saýtda täze BLOG: Az salym oýlanalyň…

  Parahat zeminiň üstünde dogup gelýän güni synlanyňda şahyryň şu sözleri zybanyňa gelýär:   Säher turup, syl ýüzüňe dünýäni, Giňligiňde bolup…

  ...
 • Habarlar

  1.Google. 2. atavatan-turkmenistan.com

  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äheňinde hem kabul edip…

  ...
 • Habarlar

  Ýurdumyz barada habarlary ýaýratmakda kim ilkinji?

  Atavatan Türkmenistan halkara žurnalynyň resmi saýty habar berýär: Web saýtlaryň reýtingi baradaky maglumatlar boýunça iň ygtybarly merkezleriň biri hökmünde kabul…

  ...
 • Habarlar

  Redaktordan

  Mähriban okyjylarymyz! Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda mähriban Arkadagymyzyň sanly ulgamy ösdürmek boýunça alyp barýan uly işleri öz oňyn netijelerini…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com