Sarkazmlar

 • Göwün küýsegi

  Ýylgyrmana mejbur edýän jümleler

  Çaga diýeniň knopkaly bolsa gowy, gudurap azar berse, knopkasyny basyp öçürer ýaly. **** Men haýal ýazýan, sebäbi seniň çalt okap…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Sarkazmlar

  Aslynda adam tutuş janly-jandarlaryň içinde iň görmeksizi. Ýöne biz halys bir-birege gözümiz öwrenşensoň, ony duýup bilemzok… (c) Anonim ýaşulynyň gürrüňinden…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com