sanly çözgüt

 • Žurnalistiň sahypasy

  Arkadag şäheri — bagtyýarlygyň mekany

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halkymyzyň baky bagtyýar hem-de abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen beýik işler bilen şöhratlanýar. Türkmenistanyň…

  ...
 • Habarlar

  Taslama bäsleşigi geçirildi

  7-8-nji dekabrda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýaşlaryň arasynda ykjam programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşik «Sanly çözgüt…

  ...
 • Habarlar

  “Sanly çözgüt – 2021”

  Geçen ýyl ýaşlar syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, goşmaça bilimi höweslendirmek üçin zerur şertleri döretmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly bilimi…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com