şahyrana oýlanma

  • Göwün küýsegi

    Baharyň gelşi

    Yzyndan gürrüňini etdigim-ä däl welin, gyşy ugradyp, ýazy garşylanymyzda, ak-gara görkezýän telewizordan reňklisine geçen ýaly bolaýýarys. Sebäbi bahar gelip-gelmän, özbaşyna…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com