şahyr hakda ýatlamalar

  • Göwün küýsegi

    Ezizowyň emri bilen…

    Gurbannazar Ezizow ýyly geýinmegi gowy görüpdir. Halypa ýazyjylar bu barada şeýle degişmäni gürrüň berýärler: Bir gezek Gurbannazar Ezizow gyşyň güni…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com