sag boluň

 • Göwün küýsegi

  Sag boluň

  Bize päsgel berýänlere sag bolsun, Bize bilkastlaýyn zyýan berip dur, Meýilnamalarym kimse ýok edýär, Kimse bolsa kemsidesi gelip dur.  …

  ...
 • Göwün küýsegi

  Şygyr bäsleşigine: Sag boluň!

  Bize päsgel berýänleriň barsyna, Bilgeşleýin zelel edýänlere hem, Niýetlermiz ýumrup, guma garsa-da, Sag bol aýdýan görip betpällere men. Eger bolmasa…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com