robot

 • Tehnologiýa

  Robot-süpüriji

  Finlýandiýanyň paýtagty Helsinki şäherinde köçeleriň arassaçylyk işlerini ýerine ýetirýän robot-süpüriji synagdan geçirildi. Bu innowasion taslama «Trombia Technologies» kompaniýasynyň başlangyjy bilen…

  ...
 • Siziň üçin...

  Biziň dostlarymyz — robotlarymyz

  Pol arassalaýjy iRobot kompaniýasynyň meşhur Rumba awtomatiki tozan we hapa sorujylary otaga erkin hereket edip, hapany aýyrýarlar. Roombanyň Scooba görnüşli…

  ...
 • Habarlar

  Küştüň robot oýunçysy

  Russiýanyň Moskwa awiasiýa institutynyň «Sanly tehnologiýalar we maglumat ulgamlary» bölüminiň inženerleri tarapyndan ýörite küşt oýnamaga ukyply bolan robot «goly» döredildi.…

  ...
 • Blog

  Mugallymlaryň ornunda robotlar bolsa?!

  Robot mugallymy — kämil mehanizmler bilen enjamlaşdyrylan emeli intellekt ýa-da belli bir derejede özbaşdaklyga eýe bolan, iş gurşawynda hereket edýän,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com