pul

 • Slider

  Pul ýok wagty…

  Duz. Ýüzýyllyklaryň dowamynda duz gymmatly haryt hasaplanypdyr. Gadymy döwürde Hytaý imperatory Ýuý taryhda ilkinji gezek duzy salgyt tölegine girizipdir. Rimde…

  ...
 • Slider

  Puluňy tygşytlamagyň 3 usuly

  «Tygşytlamak» sözi bize hemişe ýakymly eşidilýär hem-de bizi gerekmejek harçlardan gaça durmaklygy aňladýar. Siz bu maslahatlaryň üsti bilen puluňy tygşytly…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com