poýuz

  • Habarlar

    Demir ýol gatnawlarynda täzelik

    Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary tarapyndan kabul edilen düzgünleri berjaý etmek maksady bilen, ýurdumyzda hereket edýän ýolagçy…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com