öwrenmek

 • Siziň üçin...

  Öwrenmegiň täzeçe usullary

  Ýetip gelýän täze — 2014-nji ýylda türkmen  ýaşlary öz-özünden talabediji, maksada okgunly, ylymly-bilimli ýaşlar bolmalydyrlar,  bilim dünýäsiniň belentliklerine tarap ymtylmalydyrlar.…

  ...
 • Siziň üçin...

  Öwrenmegiň iň dogry ýoly

  Kitap okamaly! Üstünligiň ýoly bilimiň merkezinden geçýär. Okamak söýgüsine we okamak endigine eýe bolmagy başaranymyz­da uly üstünliklere ýetip bileris. Öwren­megiň…

  ...
 • Slider

  Biziň öwrenmediklerimiz…

  Öz ýolumyzy bilim çyragy bilen özümiz ýagtylandyrmasyzdan, özgelere ýol görkezip bilmeris. Bilimiň baş maksady özünden öňki nesilleriň döreden zatlaryny gaýtalamak…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com