owadan sözler

Göwün küýsegi

Gülşirin Hanowadan “Ruhlandyrma”

Ynan! Ertir iň ajaýyp gün bolar, Iň owadan säher dogar alnyňdan. Arzuwlaryň ak ýoluňa gül bolar, Bagt dörär uzakdaky salgymdan!…

...
Başa dön tuşu