owadan bägüller

Göwün küýsegi

IŇ OWADAN GÜL

Bir wagtlar bir şäherde owadan gyz ýaşaýardy. Bu gyz şeýle bir owadan welin, uzak şäherlerden we ýurtlardan gaty baý, örän…

...
Başa dön tuşu