otly gatnawy 2021

Habarlar

Demir ýol gatnawlarynda täzelik

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary tarapyndan kabul edilen düzgünleri berjaý etmek maksady bilen, ýurdumyzda hereket edýän ýolagçy…

...
Başa dön tuşu