orkestr

Habarlar

Bitaraplyk baýramyny aýdym-sazly garşylaýarlar

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestri Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli paýtagtyň talyplary üçin aýdym-sazly sowgat taýýarlady. Sazandalar we aýdymçylar…

...
Habarlar

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy

Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar…

...
Habarlar

Üns beriň: Saz äleminden çakylyklar!!!

Mähriban aýdym-saz muşdaklary, Maý aýynyň 16-na, sagat 12:00-da “Türkmenistan” Kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň gurnamagynda  fransuz ýazyjysy Antuan de…

...
Başa dön tuşu