oratorçylyk sungaty

Psihologiýa

Suhangöýlük sungaty: Şowly çykyş etmegiň ýönekeý syrlary

Özüňi kämilleşdirmek üçin kitap tekjelerinde hödürlenýän kitaplaryň sany-sajagy ýok. Esasy zat ähmiýetli boljak kitaby saýlap okamakda bolup durýar. Suhangöýlük hakynda…

...
Başa dön tuşu