Nowruz Güýjow

 • Göwün küýsegi

  Günüň goşgusy: Saglygyňy berkitseň

  Göwnüň ganatlaýar, süňňüň ýeňleýär, Welosipedli saglygyňy berkitsiň. Ýene-de höwesli süresiň gelýär, Welosipdeli saglygyňy berkitseň… Nesilleň saglygy gerekdir hökman, Ruhuň belent…

  ...
 • Göwün küýsegi

  GEL ÝARYM

    Ak säheriň zerlerinden, Joşgun alyp güläý janym. Gandyryp yşk şerbetinden, Derde derman bolaý janym, Geläý janym, geläý janym. Kalbymda…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Sowal

  Awtory: Nowruz Güýjow. SOWAL Sowalym galandyr saba ýellerde, Magşuk wasp edilse saýrak dillerde, Joşup seýran etsem sähra çöllerde, Ilkinji gülälek…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com