Nejmetdin Kubra

 • Siziň üçin...

  Dünýewi we dini ylymlaryň ägirdi

  Dünýewi we dini ylymlaryň köp ugurlary boýunça  ençeme  şägirtleri ỳetişdiren Nejmeddin Kubra öz döwründe beýik mertebeli alym hökmünde ykrar edilipdir.…

  ...
 • Siziň üçin...

  Ilkinji we esasy synag

  Nejmeddin Kubranyň huzuryna gelen ýaş ýigitleriň biri okap-öwrenen zatlarynyň ýadynda galmaýandygyndan zeýrenipdir. Dura-bara onuň özünden göwni geçip, lapykeçligi umydyndan rüstem…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com