myhman

  • Siziň üçin...

    Gelmek — myhmandan…

    Bu nakylyň yzyndaky köp nokady içiňizden: «…ugratmak — öý eýesinden» diýip dowam etjekler hökman tapylar. Myhmanly öý döwletli öý hasaplanýar.…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com