muzey

 • Žurnalistiň sahypasy

  Ruhy gözelligiň mesgeni

  Ýaşlaryň medeniýetli, giň düşünjeli, ruhubelent bolup kemala gelmeklerinde  kitaphanalaryň, taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriň, teatrlaryň we medeni ojaklaryň hyzmaty uludyr.…

  ...
 • Slider

  Geljegiň muzeýi

  Muzeý diýlende, ilkinji nobatda, ählimiziň aklymyza geçmiş gelýär. Emma Birleşen Arap Emirlikleri bizi hemişe özüniň ajaýyplyklary we täsinlikleri bilen geň…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Gadymy medeni ojak

  Gadymy Amul topragy medeniýetiň pajarlap ösen ýeri, belli alymlaryň, ýazyjy-şahyrlaryň, öz döwründe halkyna, Watanyna halal hyzmaty bilen tanalan adamlaryň mekany…

  ...
 • Habarlar

  Türkmenistanyň muzeýlerine «Milli» hukuk derejesi berler

  Türkmenistanda muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara şu gün geçirilen Hökümetiň sanly ulgam…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com