mähir

 • Psihologiýa

  Birmeňzeş mähir

  Janly-jandarlar hem edil ynsanlar ýaly öz balalarynyň daşynda perwaz urup, olaryň aladasyny edýärler, howp-hatardan goraýarlar. Ýyrtyjy guşlar öz jüýjelerini hiç…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Maňa mähir gerek, eje!

  MÄHIR …Mähir gyşda hasam gerek, bilýärdim. A.Garaýewa. Dünýämi ýyladar ýaly Maňa mähir gerek, eje. Göwnümden gam gider ýaly, Maňa mähir…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com