küşt oýnamak

Reportaž

Küşt-meniň ykbalym

Adamzat jemgyýetiniň aň-düşünjesiniň ösmeginde medeniýetiň bir bölegi bolup durýan küşt, düzzim, takylatdy, keçe-keçe, çilik ýaly oýunlarymyzyň ähmiýeti diýseň uludyr. Üstünden