Kakamyrat Rejebow

 • Göwün küýsegi

  GEPIŇ GYSGASY…

  Iň uly bagt gadyryň bilinmegidir. Bu käte bagtyň özüne-de ýetdirmeýän bagt ahyry. *** Iň bärkisi çörege nobata duranyňda-da öňüňdäki we…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Ýekeje söz bilen…

  Düşünmän ekenim şu güne çenli, Bu dünýäniň baýlygy nä, zeri nä?! …Geçen-geljek, tutuş ömrüň gymmaty Ýekeje söz bilen mündi terezä.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com