itburun

 • Sagdyn durmuş

  Itburun – halk lukmançylygynda

  Ýurdumyzda güýz paslynda ýetişýän dermanlyk häsiýete eýe bolan itburnuň şypasy il içinde giňden bellidir. Onuň bişen miwesi ýygnalýar, guradylan görnüşde…

  ...
 • Habarlar

  Immuniteti nädip berkitmeli?

  Immunitetiň berk bolmagy üçin näme zerurka? 1. Maşgalada we işde oňaýly (psihologik mikroklimatyň) ruhy sagdynlygyň bolmagyny gazanmaly. Her bir ýagdaýda deňagramlylygy…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com