hüwdi

  • Slider

    Hüwdi nädip döräpdir?

    Bir rowaýatda aýdylyşyna görä, gadym zamanda bir gelniň ilkinji perzendi dünýä inipdir. Onuň ýakymly “iňňäsini” eşidip ýetişmänkä, çagasy älemden ötüpdir.…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com