howpsuz hereket

  • Siziň üçin...

    Ak ýollaryň aýdyňlygy

    Hormatly Prezidentimiz ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, sürüjileriň hem-de pyýadalaryň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmegine berk gözegçiligi amala aşyrmak, ulagy dolandyrmagyň,…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com