Gün şöhlesi

 • Sagdyn durmuş

  Dokuz lukmany bilýäñizmi?

  Meşhur amerikan lukmany Pol Breggiň “Чудо голодания” (“Açlyk çekmegiň gudraty”) atly kitaby bar. Şu ajaýyp kitabynda ol adamlaryň öz günäleri…

  ...
 • Siziň üçin...

  Asmanyň ýedi reňkli ýaýy

  Biziň hemmämiz ýagyş ýagmagynyň yzýany asmanda emele gelýän ýarym tegelek görnüşindäki dürli owadan görnüşli reňkli älemgoşary gören bolsak gerek. Ol…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com