güller

 • Psihologiýa

  Güller we reňkler

  Bahar paslyna ýaraşyk berýän gözellikleriň biri hem al-elwan güllerdir. Elwan reňkli dürli güller ynsana özboluşly täsir edýär. Psihologiýa ugrundan ussat…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Güller — ýaşaýşyň bezegi

  Güller özüniň owadanlygy bilen durmuşymyza gözellik berýär. Haçan-da gülleri göreniňde, göwnüň açylyp, ýüregiň giňäberýär. Diýmek, güller diňe bir tebigata bezeg…

  ...
 • Psihologiýa

  Gülleriň pyşyrdysy

  Güller nähili manylary berýär? Ýakynlaryňyza nähili reňkli gülleri sowgat bermeli? Doglan gününde nähili reňkli güli sowgat bermeli? Nähili reňkli gülüň…

  ...
 • Psihologiýa

  Al-elwan güller — ynsan dünýäsiniň melhemi

  Baharyň gelşigi bolan güller diňe bir daşky dünýämize görk bermän, ynsan saglygyna hem köptaraplaýyn täsir edýär. Nýu-Jersi uniwersitetiniň psihologlary tarapyndan…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com