göwün küýsegi

 • Göwün küýsegi

  Gyrmyzy güller

  Goýy gyzyl güller, gyrmyzy güller, Äleme, jahana gözellik bolar, Diňe ýagşylygy ýadyňa salar Goýy gyzyl güller, gyrmyzy güller. Alysdan özüne…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Diýýärler…

  Diýýärler.. Diýýärler: “Ýylanyň gowusy bolmaz”, Şu aýdylan gürrüň dogrudyr, belkem. Emma oň şeýle bir dogry däldigne, Ýaşap ýörseň akyl ýetirýäň…

  ...
 • Habarlar

  Redaktordan: hem iş hem dynç…

  Mähriban okyjylarymyz, bu gün ýurdumyzda uly baýram uly toý. Ýurdumyzda Milli baýramymyz bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com