gaz

 • Habarlar

  Hepdäniň söwda geleşikleri

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Peýdalymy ýa-da zyýanly?

  Göräýmäge, jöwzaly tomus güni “Kola”, “Fanta”, “Pepsi”, “Limonad” ýa-da dürli miweleriň we ir-iýmişleriň şiresi garylan gazly suwlar suwsuzlygyňy gandyryp, ýüregiňi…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com