Gaýyk

  • Reportaž

    Iki kürek

    Bir gezek syýahatçy gaýykçydan özüni beýleki bir kenara alyp gitmegini haýyş edipdir. Ýolagçy gaýykda oturan wagty küregiň ýüzündäki ýazgylar onuň…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com