gahrymanlar

 • Habarlar

  Uruş weteranlary sarpalandy

  Şenbe güni paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan…

  ...
 • Slider

  Ýeňiş üçin doglanlara tagzym!

  1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş indi 77 ýyl bäri ýaş nesiller bilen frontçy, söweşiji we…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com