Full Grown

  • Siziň üçin...

    Mebeller indi bagda öser

    Mebelleriň diňe bir agaç böleklerinden ýasalman, eýsem bagda hem ösüp biljekdigini göz öňüne getirip gördüňizmi? Hawa, ýalňyşmadyňyz, ýerden käşir ýygmagyň…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com