english

 • Žurnalistiň sahypasy

  Dünýä açylan penjire

  Döwletleriň arasyndaky syýasy, medeni, söwda gatnaşyklarynyň has kämilleşen häzirki döwründe halkara dilleriň orny hasda giňelýär. Birleşen Milletler Guramasynyň halkara dil…

  ...
 • Slider

  Iňlis dili we täsin faktlar

  Iňlis dilinde “month”, “orange”, “silver”, “purple” sözleriniň kapyýalaşýan sözleri ýokdur. Terjime edilen “düýş, düýş görmek” diýmekligi aňladýan “dreamt” sözi ýeke-täk…

  ...
 • Siziň üçin...

  Iňlis dilini aňsat öwrenmegiň ýollary

  Daşary ýurt dillerini, ilkinjileriň hatarynda-da iňlis dilini öwrenmek isleýärsiňiz. Dünýäniň tas ähli döwletinde diýen ýaly bilinýän, şol dili bilseň, nirä…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com