Ene mukaddesligi

 • Göwün küýsegi

  Enemi ýatlap…

  Enem hakynda ýazasym gelýär. Ýogsam enemiň menden göwni galyp barýan ýaly. Her kim üçin hem ýakyn garyndaşlaryndan öňe geçjek zat…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Ejeme

  Uzak ýolda ýoldaş boljak, Eje seniň ak pataňdyr. Käte ykbal oýun edip. Azaşdyrsa öz hatamdyr. Güller bitse bossanyna, Günler gelip…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com